سه شنبه, 08 مهر 1399

شماره 619 مورخ 2 مهر 1399

مسکن‌هايي که با نهايت بي‌مهري در حومه شهر ساخته شدند و همچنان مورد بي‌توجهي مسوولان اجرايي شهر قرار دارند. شهرکي که همانند شهري‌ست که جمعيت زيادي را در واحدهاي مجتمع‌هاي آن، به سمت نقاط حاشيه‌اي شهر کشانده تا به اسمِ خانه‌دار کردن بي‌خانه‌ها، مشکلاتي دوچندان را براي آن‌ها رقم زند.

مشکلاتي که يکي دو تا نيست

از جمله ويژگي‌هاي بارزي که در تمام سازه‌هاي مسکن مهر به چشم مي‌خورد، نهايت مختصرسازي آن‌هاست که بستگي به انصاف پيمانکاري دارد که ارگان‌هاي متقاضي براي ساخت مسکن مهر، گزيده‌اند و هر کدام بنا به نامي که بر روي آن‌ها نهاده شده، نوع نماي سازه، متراژ و نقشه‌ و بقيه موارد آن، متفاوت از بقيه ساخته شده است. برخي از اين مساکن بدون آسانسور و با پله‌هايي نيمه کار تحويل متقاضيان داده شده‌اند و برخي ديگر با متراژي بسيار کم که قابليت زندگي خانوادگي را نخواهد داشت و آن يکي با نمايي نازيبا، نشان از آشفتگي درون دارد.

به هر صورت، اين مساکن ساخته شدند و عده‌اي، نديده خريدار آن گشتند و حالا پس از گذشت سال‌ها از تحويل اين منازل به دست خريداران، مشکلات آن نمايان شده و ديگر نه پشتوانه‌اي وجود دارد و نه حمايتي از آن‌ها صورت مي‌گيرد، چون طرف‌حساب‌شان، بخش خصوصي‌ست که هيچ نظارتي بر کار آن‌ها صورت نگرفته و نمي‌گيرد.

فضاي سبز خشکيده زرد

فضاي سبز اين محله گويا بارزترين و نمايان‌ترين معضلي‌ست که به چشم هر رهگذري مي‌رسد. فضاي سبزي که رنگ باخته و زردي علف‌هاي هرز، جاي سبزي چمن را گرفته. يکي از ساکنين مسکن مهر با ارسال عکس‌هايي از فضاي سبز اين قسمت از شهر، بيان کرده که «نگاهي به وضعيت فضاي سبز مساکن مهر بياندازيد. گويا مدت‌هاست که رنگ هرس کردن را به خود نديده اين وضع از زماني بيشتر نمود کرده که بيماري کرونا شيوع پيدا کرده و تميزي و هرس پارک‌ها و فضاي سبز  ناديده گرفته شده است. در حالي که فضاي سبز نماي شهر است و باعث زيبايي محله مي‌شود. حالا کرونا آمده که نبايد فضاي سبزمان نابود شود.»

بوي فاضلاب برخي منازل مسکن مهر

براي چندمين بار براي تهيه گزارش به سمت مساکن مهر رفتيم. گويا علاوه بر فضاي سبز، مشکلات زيادي گريبان‌گير ساکنين آنجا بود. اين نتيجه از گلايه‌هاي ساکنين مساکن مهر محرز بود. يکي از ساکنين از فاضلاب اين قسمت مي‌گويد: «بوي فاضلاب کلافه‌مان کرده، چاه‌هاي فاضلاب اين قسمت استاندارد نيستند و دايما پر مي‌شوند. به هر کجا مراجعه مي‌کنيم، مي‌گويند اين مشکل مربوط به پيمانکار بخش خصوصي بوده و بايد همان بخش خصوصي پاسخگوي شما باشد. آنجا هم که پيمانکار کارش را انجام داده و رفته است و ديگر جوابگوي ما نيست. چندين بار به نظام مهندسي هم مراجعه کرديم، آن‌ها هم آمدند و اقداماتي انجام دادند اما مشکل اين قسمت هنوز به صورت اساسي حل نشده و ما با مشکل چاه‌هاي فاضلاب دست و پنجه نرم مي‌کنيم.»

 تبديل منازل مسکن مهر

 به خانه‌هاي تيمي

يکي ديگر از اهالي از کوچک بودن برخي از واحدهاي اين مساکن گلايه دارد و مي‌گويد: «برخي واحدهاي اين مساکن، چنان متراژ کمي دارند که امکان زندگي يک خانواده‌ي سه، چهار نفره در آن‌ها وجود ندارد. خيلي از همسايه‌هاي ما، خانه را به دست مستاجر داد‌ه‌اند و جاي ديگري مستاجرند. حالا اين خانه‌هاي تنگ و کوچک، تبديل به خانه‌هاي تيمي شده‌اند که آسايش را بقيه از ساکنين گرفته‌اند. خانه‌هاي تيمي تبديل به محل نامني شده براي تجمع خلافکاران و بزهکاران. علاوه بر اين، چون اجاره‌ي اين خانه‌ها بسيار کم است، بنابراين افرادي با هر نوع تيپ و فرهنگي در اينجا پيدا مي‌شود و همين اختلاف طبقاتي‌ها باعث ايجاد اختلافات و درگيري‌هايي شده است که دايما همسايه‌ها با آن درگيرند.»

کمبود نيروي خدماتي شهرداري