سه شنبه, 08 مهر 1399

شماره 619 مورخ 2 مهر 1399

اولين خانه بوم گردي کشور به دست مازيار آل داوود پدر گردشگري ايران راه اندازي شد. اين اقامتگاه که آتشوني نام دارد در دل کوير مصر ايران است. اگر به شهرهاي ايران سفر کنيد مي‌فهميد که از ميان گزينه‌هاي اقامتي موجود در اين شهرها، گردشگران خارجي وبعضا داخلي به سراغ هتل‌هاي لوکس نمي روند بلکه به مناطق بکر و بافت قديم شهر مي‌روند زيرا دراين محله‌ها خانه‌هايي موجود است که به بوم گردي شهره هستند. در استان کرمان و تبع آن شهرستان سيرجان مدتي است که به راه اندازي اين اقامتگاه‌ها روي آورده اند اقامت گاه‌هايي که در بحبوحه جهاني شدن دهکده ي گليم دارستان نياز به آنها ملموس بود و انتظار مي‌رفت که افراد توانا و خلاق از اين موقعيت استفاده کنند تا باعث پويايي بيش از پيش آن شوند اما افسوس که چنين اتفاقاتي رخ نداد درپي همين موضوع سخن تازه به طور ويژه به اين موضوع پرداخته است که در پي مي‌آيد.

جاي خالي بوم گردي‌ها در دارستان

در ادامه‌ي اين گزارش در گفت و گوي اختصاصي سخن تازه با ابوذر خواجويي در رابطه با ارتباط امارت‌هاي بوم گردي با صنايع دستي وي گفت:  قطعا براي سيرجان که در سال‌هاي گذشته در حوزه‌ي صنايع‌دستي، تبديل به يک برند جهاني شده، نبود و يا کمبود خانه‌هاي بوم‌گردي، يک نقص به‌شمار مي‌رود. به‌هر حال يکي از مهم‌ترين کارويژه‌هاي شهرهاي جهاني صنايع‌دستي، ارتقاي وضعيت گردشگري در آن شهرها مي‌باشد.

در واقع اين‌ شهرها بايد با استفاده از نمادهاي برند جهاني خود، چنان تحولي در فضاهاي شهري ايجاد کنند که گردشگران داخلي و خارجي، به سفر و گشت‌و‌گذار در آن شهر، علاقه‌مند شوند. کما اينکه در دستور العمل انتخاب شهرهاي جهاني صنايع‌دستي آمده است: با رسميت پيدا کردن هر شهر جهاني صنايع‌دستي، بايد تبليغات ملي و بين‌المللي جهت معرفي همه‌ي ارکان حوزه‌ي صنايع‌دستي آن شهر صورت پذيرد. هم‌چنين صنايع‌دستي در نمادهاي زندگي اجتماعي آن شهر، مانند عناصر شهري و فضاها و بافت‌هاي شهري، بايد بيش از پيش به‌چشم بخورد.

در ضمن اگر نگاهي به تجربه‌ي ساير کشورها بيندازيم، مي‌ببينيم که شهرهايي هم‌چون تولدو در اسپانيا و مکناس در مراکش، چگونه از اين فرصت در جهت توسعه و بهبود گردشگري خود بهره برده‌اند.

ما هم بايد سعي کنيم در راستاي بهبود زيرساخت‌هاي گردشگري خود،  تقويت بوم‌گردي در سيرجان را به صورت جدي مدنظر قرار دهيم، که البته اين امر نيازمند تعامل بيشتر بخش خصوصي و دولتي است.

مطالعه و برنامه ريزي قبل از احداث بوم گردي‌ها

ابوذر خواجويي در ادامه در رابطه با اهميت مطالعه اصول اوليه احداث خانه‌هاي بوم گردي گفت: نکته مهم ديگري که بايد عرض کنم اين است که؛ ما بايد در راستاي تقويت و راه‌اندازي خانه‌هاي بوم‌گردي، کاملا اصولي و با برنامه وارد شويم، وگرنه با شکست و سرخوردگي روبرو خواهيم شد.

اصولا قبل از تاسيس هر بوم‌گردي، انجام مطالعات زيرساختي از سوي سرمايه‌گذار و نهاد مجوز دهنده، حتما بايد انجام شود تا بفهميم مکاني که در آنجا قرار است خانه بوم‌گردي تاسيس شود، مناسب گردشگري و جذب گردشگر هست يا خير؟

بوم گردي‌هاي دارستان پشتوانه رونق فروش گليم

خواجويي به عنوان دبير دهکده جهاني گليم  در مورد ضرورت خانه‌هاي بوم گردي چنين افزود‌: خب در روستاي دارستان که مشهور به دهکده جهاني گليم است، ظرفيت ايجاد خانه بوم‌گردي فراهم شده و قطعا احداث چنين مجموعه‌اي به جذب گردشگر در اين روستا کمک مي‌کند. ما حتي مي‌توانيم دارستان را به عنوان روستاي هدف گردشگري تعيين و معرفي کنيم.

ما زماني مي‌توانيم لفظ گردشگر را به کسي اطلاق کنيم که حداقل 24 ساعت در جايي اقامت داشته باشد. خب وقتي اين امکان در دارستان يا بسياري از نقاط گردشگري س