سه شنبه, 24 فروردين 1400

شماره 641 مورخ 18 فروردین 1400

انتشار ویدیوی سرقت ماشین یک زن در چهاراه موحدی را از زاویه‌ی دیگری هم می‌توان دید.
این فرصت را غنیمت بشمارید و یک بار دیگر با نگاهِ از بالا به آسفالت چهارراه موحدی سیرجان بنگرید. پر است از ناهمواری و کنده‌کاری. مثل دست یک چاقوکش که پر است از خط و خطوط و رد زخم تیغ و چاقو! این تازه مرکز شهر سیرجان است و درست جایی‌ست که وقتی با ماشین از آنجا رد می‌شویم، چندان متوجه این نیستیم که کیفیت آسفالتش به این حد است. حالا شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اینکه اگر خیابان مرکزی و اصلی سیرجان کیفیت آسفالتش این استف وای به حال بقیه‌ی جا ها.
مسئولان شورا و شهرداری یک بار ویدیوی منتشر شده از چهارراه موحدی را نگاه کنند و با تصویری که از بالا گرفته شده به سمت آسفالت چهارراه موحدی خیره بشوند. آن وقت است که باید کلاه خودشان را بالاتر بگذارند. این سی‌تی‌اسکن یا ام‌آرآی از وضعیت بیماری‌ست به نام آسفالت شهر محروم سیرجان.

ضمیمه این شماره