پنج شنبه, 01 مهر 1400

شماره 663 مورخ  31شهریور 1400


فرمانده انتظامي سیرجان از دستگیری و زندانی شدن سارق سابقه داری که مجدد مرتکب 10 فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در این شهرستان شده بود خبر داد و گفت: با تلاش ماموران بخشی از اموال مسروقه به ارزش 900 میلیون ریال کشف و تحویل مالباختگان شد.
سرهنگ ایران نژاد درباره جزییات این خبر اینگونه عنوان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سیرجان ماموران کلانتری 12 با بررسي هاي ميداني و انجام اقدامات اطلاعاتی یک سارق سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی قضایی سارق را در یکی از خیابان های شهر دستگیر و پس از بازرسی از محل سکونت نامبرده  تعدادی اموال سرقتی شامل: کامپیوتر، رادیو وضبط، باطری، رینگ و تایر خودرو به ارزش 900میلیون را کشف کردند. وی در پایان بیان داشت: سارق در مواجهه با شواهد و مدارک پليس به 10 فقره سرقت در این حوزه اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده در این رابطه اموال مسروقه تحویل مالباختگان و متهم نیز به مرجع قضائی معرفی شد. همچنین در خبر دیگری وی از دستگیری یک سارق سابقه دار و یک نفر مالخر 20 فقره سرقت کابل برق از منازل و اماکن در حال ساخت، خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد اظهار داشت: ماموران کلانتری 17 مکی آباد با اشرافیت اطلاعاتی خود سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی، او را در منزلش دستگیر  و در بازرسی از آنجا 100متر کابل برق را کشف کردند و در ادامه متهم را برای تکمیل تحقیقات تحویل پلیس آگاهی دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت: این سارق که فردی سابقه دار بود در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به 20 فقره سرقت کابل برق از منازل و اماکن در حال ساخت شهروندان و فروش اموال سرقتی به یک نفر مالخر اعتراف کرد.

ضمیمه این شماره