چهارشنبه, 27 تیر 1403

شماره 797 مورخ   20 تیر 1403

به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان این نشست به میزبانی امور برق و باحضور مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، معاون فرماندار، رئیس دفتر نماینده مردم سیرجان درمجلس، کارشناس ارشد نظارت بر انرژی های نو درتوزیع جنوب ، رئیس برق زیدآباد ( مجری کشاورزی) و کارشناس مدیریت مصرف برق شهرستان برگزار گردید
مجتبی ثمره بیان نمود:
صنعت برق کشور ارائه دهنده حیاتی ترین خدمت زیر بنایی در جامعه می‌باشد اگرچه از ابتدای دولت سیزدهم توسعه ظرفیت نیروگاهی شتاب گرفته است ولیکن به دلیل کاهش سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای جدید در سال‌های قبل و رشد مصرف برق کماکان بر اساس گزینه های مختلف رشد مصرف محاسبه شده توسط وزارت نیرو و توانیر ناترازی بین تولید و مصرف برق برای تابستان سال جاری برآورد میگردد . عدم اقدام فوری برای آماده سازی حداکثر ظرفیتهای موجود تولید برق و عدم اجرای طرح های مدیریت مصرف می‌تواند منجر به ناپایداری و فروپاشی شبکه سراسری برق در کشور گردد . در این راستا ضمن تشکر و قدردانی از کلیه مشترکین کشاورزی و اعضای هیأت مدیریه صنف کشاورزی، صاحبان موتور پمپ های کشاورزی که همیشه تلاشگران صنعت برق را یاری میرسانند در جلسه ای که بدین منظور امروز در مدیریت برق سیرجان برگزار گردید مقرر شد کشاورزان شهرستان سیرجان هر روز پنج ساعت از اول خرداد تا پایان شهریور ماه موتور پمپ خود را خاموش نمایند
سلمانی زاده مدیر برق سیرجان نیز در این جلسه ضمن خوش آمد گویی عنوان نمود؛
تامین برق مستمر و پایدار از اولویت‌های شرکت توزیع برق جنوب استان بوده و در صورت همکاری همه مشترکین اعم از صنعتی ، اداری ، تجاری ، کشاورزی و خانگی . تابستان امسال بدون خاموشی ناخواسته سپری خواهد شد
در این نشست مهندس عباسپور معاون فرماندار و حاج آقا پیش بین رئیس دفتر نماینده شهرستان در مجلس با ایراد سخنرانی کشاورزان را دعوت به همکاری نمودند

ضمیمه این شماره