چهارشنبه, 27 تیر 1403

شماره 797 مورخ   20 تیر 1403محمد لطیف‌کار: انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری در حالی وارد مرحلۀ دوم شده، که این نهاد، به شدت ضعیف گردیده، و جامعۀ کنونی با ابرچالش‌های خطرناکی در حوزۀ اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی مواجه است.
شوربختانه فساد، جهالت و افراطی‌گری سال‌هاست به‌صورت یک تهدید جدی، زیست‌بوم و حیات اجتماعی ما را در ‌نوردیده، و چشم‌انداز امیدبخشی هم برای برون‌رفت از این مشکلات دیده نمی‌شود.
در چنین وضعیتی، معتقدم چاره‌ای جز مشارکت فعال مدنی و یک انتخابات خوب نداریم، از آن‌جمله برای جمعۀ پیش رو، باید تلاش کنیم تا آراء بیشتر و آبرومندانه‌ای به صندوق انتخابات ریخته شود.
نتایج مرحلۀ اول نشان داد که کنش سیاسی مردم، چه آن‌ها که رای دادند و چه آن‌ها که ندادند، یک رفتار حائز اهمیت است، و اگر این مشارکت گسترده شود می‌تواند حتی به خلق یک رویداد بزرگ سیاسی منجر بشود.
بر این اساس، به سهم خود، در جمعۀ پیش‌رو به دکتر مسعود پزشکیان، که از نمونه‌های عینی پاک‌دستی، صداقت، شجاعت، میهن‌دوستی و عدالتخواهی است رای می‌دهم و برای موفقیت ایشان در کمک به نجات سرزمین‌ام ایران، دعا می‌کنم.
امیدوارم نسل کنونی نیز از اندک فرصت‌ باقی‌مانده، بهرۀ خوبی ببرد و برای گره‌گشایی از این موقعیت خطیر که کشور عزیزمان با آن مواجه است، غافل نشود.

ضمیمه این شماره