چهارشنبه, 27 تیر 1403

شماره 797 مورخ   20 تیر 1403

بلوارها و معابر، روشنایی‌ و نور خود را از دست داده اند و تیرک‌های چراغ نیاز به تعمیر دارند اما مدت‌هاست که به حال خود رها مانده و تاریکی دیگری بر تاریکی شهر افزوده اند و اجازه نمی دهد که این نور در شهر ماندگار بماند و روشنایی شهر را تحت تاثیر قرار می دهد.
نمونه‌ی بارز این ادعا را می‌توان در بسیاری از معابر اصلی شهر مشاهده کرد.
تبدیل سیرجان به شهر نور، در عمل یک وعده‌ی محقق نشده باقی مانده است.
چراغ تیرک‌های خیابان‌ها و کوچه‌ها به خصوص کوچه‌ها و معابر حاشیه شهر یا خاموش‌اند و یا اگر روشن هستند نور آن بسیار ضعیف است و انگار در تاریکی به سر می برند و این خیابان‌های فرعی هم در انتظار روشنایی و داشتن نوری سفید هستند.
این موضوع نه تنها در معابر حاشیه شهر نمود می کند بلکه در برخی شهرک‌های اقماری هم به چشم می خورد. شهرک‌هایی که به طور کامل روشنایی معابر آن تکمیل نشده و گاهی تنها یک روشنایی بسیار ضعیف سر هر کوچه نصب شده که چندان تاثیری در روشنایی معابر آن ندارد.
نبود امنیت، تاریکی معابر را به رخ می کشد. الان دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی، آن هم در شهر ثروتمندی چون سیرجان خیلی بعید است که برخی معابر آن چنین در تاریکی فرو رفته باشد. گاهی امنیت ساکنین به خطر می‌افتد و تاریکیِ‌ این معابر را بیشتر به‌ رخ می‌کشد.
در حالی که باید مدت زمان رسیدگی به درخواست و تعمیر روشنایی، پس از ثبت درخواست معمولا باید ماه ها طول منتظر ماند!
این درحالی ست که مسوولان شهرداری معتقدند برای نور پردازی اماکن عمومی مثل بوستان‌ها و فضاهای سبز کارهای زیادی شده است اما در عمل بوستان های زیادی هنوز خاموش اند و یا روشنایی کمی دارند و مسوولان اداره برق هم معتقدند سرقت‌ها دلیل خاموشی‌هاست.
بسیاری از تاریکی‌ها در اماکن گردشی شهر درحالی به قوت خود باقی مانده که خانواده‌ها برای استفاده از پارک‌ها باید به دنبال کورسوی نور لامپ‌هایی بگردند که به تعداد انگشت شماری در پارک‌ها یافت می‌شود و آنجا بنشینند.
وضعیت روشنایی برخی معابر و بوستان‌ها بد است تا تبدیل به مکانی تاریک و دلهره‌آور و ناامن شوند.
تاریکی‌هایی که در گوشه گوشه‌ی پارک‌هایی مثل بوستان واقع در خیابان وحید وجود دارد، موجب شده دیگر قسمت‌های پارک بلااستفاده بماند. باعث شده که معتادان متجاهر یا ولگردها در آن نقطه، خود را پنهان کنند. وجود چنین صحنه‌هایی نه تنها برای بچه‌ها، بلکه برای والدین نیز دلپسند نیست. شاید روشن شدن تمام نقاط پارک‌ها، مانع از خلوت و ایجاد پاتوق برای چنین افرادی شود و یا حتا پراکندگی و نصب وسایل بازی و فضاسازی برای بازی‌هایی چون تنیس، والیبال، فوتبال شاید بتواند مفید باشد. وقتی در نقاط مختلف پارک‌ها ایجاد تجمع شود، از این ناهنجاری‌ها جلوگیری می‌شود.

ضمیمه این شماره