مسکن‌هايي که با نهايت بي‌مهري در حومه شهر ساخته شدند و همچنان مورد بي‌توجهي مسوولان اجرايي شهر قرار دارند. شهرکي که همانند شهري‌ست که جمعيت زيادي را در واحدهاي مجتمع‌هاي آن، به سمت نقاط حاشيه‌اي شهر کشانده تا به اسمِ خانه‌دار کردن بي‌خانه‌ها، مشکلاتي دوچندان را براي آن‌ها رقم زند.

مشکلاتي که يکي دو تا نيست

از جمله ويژگي‌هاي بارزي که در تمام سازه‌هاي مسکن مهر به چشم مي‌خورد، نهايت مختصرسازي آن‌هاست که بستگي به انصاف پيمانکاري دارد که ارگان‌هاي متقاضي براي ساخت مسکن مهر، گزيده‌اند و هر کدام بنا به نامي که بر روي آن‌ها نهاده شده، نوع نماي سازه، متراژ و نقشه‌ و بقيه موارد آن، متفاوت از بقيه ساخته شده است. برخي از اين مساکن بدون آسانسور و با پله‌هايي نيمه کار تحويل متقاضيان داده شده‌اند و برخي ديگر با متراژي بسيار کم که قابليت زندگي خانوادگي را نخواهد داشت و آن يکي با نمايي نازيبا، نشان از آشفتگي درون دارد.

به هر صورت، اين مساکن ساخته شدند و عده‌اي، نديده خريدار آن گشتند و حالا پس از گذشت سال‌ها از تحويل اين منازل به دست خريداران، مشکلات آن نمايان شده و ديگر نه پشتوانه‌اي وجود دارد و نه حمايتي از آن‌ها صورت مي‌گيرد، چون طرف‌حساب‌شان، بخش خصوصي‌ست که هيچ نظارتي بر کار آن‌ها صورت نگرفته و نمي‌گيرد.

فضاي سبز خشکيده زرد

فضاي سبز اين محله گويا بارزترين و نمايان‌ترين معضلي‌ست که به چشم هر رهگذري مي‌رسد. فضاي سبزي که رنگ باخته و زردي علف‌هاي هرز، جاي سبزي چمن را گرفته. يکي از ساکنين مسکن مهر با ارسال عکس‌هايي از فضاي سبز اين قسمت از شهر، بيان کرده که «نگاهي به وضعيت فضاي سبز مساکن مهر بياندازيد. گويا مدت‌هاست که رنگ هرس کردن را به خود نديده اين وضع از زماني بيشتر نمود کرده که بيماري کرونا شيوع پيدا کرده و تميزي و هرس پارک‌ها و فضاي سبز  ناديده گرفته شده است. در حالي که فضاي سبز نماي شهر است و باعث زيبايي محله مي‌شود. حالا کرونا آمده که نبايد فضاي سبزمان نابود شود.»

بوي فاضلاب برخي منازل مسکن مهر

براي چندمين بار براي تهيه گزارش به سمت مساکن مهر رفتيم. گويا علاوه بر فضاي سبز، مشکلات زيادي گريبان‌گير ساکنين آنجا بود. اين نتيجه از گلايه‌هاي ساکنين مساکن مهر محرز بود. يکي از ساکنين از فاضلاب اين قسمت مي‌گويد: «بوي فاضلاب کلافه‌مان کرده، چاه‌هاي فاضلاب اين قسمت استاندارد نيستند و دايما پر مي‌شوند. به هر کجا مراجعه مي‌کنيم، مي‌گويند اين مشکل مربوط به پيمانکار بخش خصوصي بوده و بايد همان بخش خصوصي پاسخگوي شما باشد. آنجا هم که پيمانکار کارش را انجام داده و رفته است و ديگر جوابگوي ما نيست. چندين بار به نظام مهندسي هم مراجعه کرديم، آن‌ها هم آمدند و اقداماتي انجام دادند اما مشکل اين قسمت هنوز به صورت اساسي حل نشده و ما با مشکل چاه‌هاي فاضلاب دست و پنجه نرم مي‌کنيم.»

 تبديل منازل مسکن مهر

 به خانه‌هاي تيمي

يکي ديگر از اهالي از کوچک بودن برخي از واحدهاي اين مساکن گلايه دارد و مي‌گويد: «برخي واحدهاي اين مساکن، چنان متراژ کمي دارند که امکان زندگي يک خانواده‌ي سه، چهار نفره در آن‌ها وجود ندارد. خيلي از همسايه‌هاي ما، خانه را به دست مستاجر داد‌ه‌اند و جاي ديگري مستاجرند. حالا اين خانه‌هاي تنگ و کوچک، تبديل به خانه‌هاي تيمي شده‌اند که آسايش را بقيه از ساکنين گرفته‌اند. خانه‌هاي تيمي تبديل به محل نامني شده براي تجمع خلافکاران و بزهکاران. علاوه بر اين، چون اجاره‌ي اين خانه‌ها بسيار کم است، بنابراين افرادي با هر نوع تيپ و فرهنگي در اينجا پيدا مي‌شود و همين اختلاف طبقاتي‌ها باعث ايجاد اختلافات و درگيري‌هايي شده است که دايما همسايه‌ها با آن درگيرند.»

کمبود نيروي خدماتي شهرداري

‌عزت‌آبادي؛ سرپرست شهرداري نجف شهر در پاسخ به اين سوالات گفت: «کمبود نيرو، تنها دليل اين اتفاق است. شهر بزرگ شده و در برخي بخش‌ها يک سري ايراداتي هست که با توجه به کمبود نيرو پابرجا مانده‌اند و اميدواريم با مجوزي از سوي شورا بتوانيم اين مشکل را حل کنيم. در توضيح بايد اين نکته را يادآور شوم که تعداد سه الي چهار پارک بزرگ در اين قسمت وجود دارد و روز به روز به جمعيت مساکن مهر افزوده مي‌شود اما نيروهاي خدماتي ما همان تعداد مانده‌اند و تعدادي از آن‌ها، مشغول امور خدماتي در بخش قديم نجف‌شهر هستند و قادر به انجام همه‌ي امور حوزه‌ي خدماتي اين شهرداري نيستند و بايد منتظر افزايش نيروهاي خدماتي شهرداري نجف‌شهر باشيم.»

کرونا و خشکي فضاي سبز

سرپرست شهرداري نجف شهر در رابطه با وضعيت فضاي سبز و شيوع بيماري کرونا و وضعيت کنوني فضاي سبزگفت: «طبق بخشنامه‌اي که از سوي فرمانداري ابلاغ شده، پس از شيوع ويروس کوويد 19، ملزم به خاموشي پروژکتورها و روشنايي پارک‌ها و فضاهاي سبز شديم تا از ازدحام جمعيت جلوگيري و فاصله‌گذاري اجتماعي رعايت گردد. شايد يکي ديگر از دلايل رسيدگي نکردن به فضاي سبز هم، همين باشد.»

ميداني که فقط گرد است

از عزت‌آبادي در رابطه با ميداني که بعد از پرديس دانشگاه آزاد قرار گرفته و پر از خار و خاشاک است پرسيديم که چرا بدون هيچ گلکاري و فضاي سبزي به حال خود رها مانده و حتا جداول آن رنگ‌آميزي ندارد و علايم رانندگي در آن ديده نمي شود و باعث ايجاد خطر براي افرادي که به اين مسير آشنا نيستند، مي‌گردد. دليل ناديده گرفته شدن اقدامات گلکاري و ايجاد فضاي سبز در اين ميدان چيست؟  او نيز در اين رابطه گفت: «اين ميدان جزو حوزه‌ي خدمات شهرداري نجف‌شهر قرار نمي‌گيرد و مربوط به خدمات شهري شهرداري سيرجان است و بايد آن‌ها به اين قسمت رسيدگي کنند.»

کارشناسان نظام مهندسي پاسخ گو باشند

سرپرست شهرداري نجف شهر در رابطه با مشکلاتي که چاه‌هاي فاضلاب برخي از واحدهاي مساکن مهر براي ساکنين آن به وجود آورده است، گفت: «اين مشکلات مربوط به پيمانکار بخش خصوصي‌ست که زيرسازي آن مجتمع‌ها به آن‌ها سپرده شده است. کوتاهي پيمانکار بوده که چاه‌ها استاندارد و متناسب با جمعيت آن را در نظر گرفته نشده و چاه‌هاي کم عمق حفر گرديده و مشکلاتي اين چنين را به وجود آورده که بعد از گذشت چند سال چاه‌ها پر شوند. بايد پاسخگوي ساکنين، کارشناس نظام مهندسي باشد که تاسيسات و امور زيربنايي را تاييد کرده و نظارت دقيقي در اين رابطه نداشته‌اند. هر چند اين مسايل مربوط به شهرداري نمي‌باشد، اما پس از مراجعه تعدادي از ساکنين به شهرداري نجف‌شهر و درخواست حفر چاهي ديگر، ما هم نقشه‌بردار تاسيسات آن مجتمع را خواستيم و با همکاري او بخشي  از مشکلات‌شان را حل کرديم اما فاضلاب آنجا مربوط به همان بخش خصوصي مي‌شود که کار را اجرا کرده و بايد از طريق نظام مهندسي، ناظر را پيدا کنند تا راه حلي برايشان اجرا کند.»

مشکلاتي همچنان پا برجا

 با اين وجود، هنوز مشکلات مساکن مهر پا برجاست. ساکنين مساکن مهري که مورد بي‌مهري مسوولان قرار گرفته‌اند و مشکلاتي که باعث و باني آن، عدم نظارت کارشناسان مربوطه‌ بوده. معضلاتي که شايد سال‌ها گريبانگير ساکنين باشد و مدت‌ها با آن دست و پنجه نرم کنند و پس از آن هم مشخص نيست که اين وضع به طور کامل رفع گردد يا اين عيبي بماند ماندگار، بر پيشاني مساکن مهر سيرجان.