جهت تامین کسری بوجه و از طریق استانداری
با ایستادگی مسوولین و حمایت امام جمعه و پیگیری نماینده، این برنامه از دستور کار خارج شد

بر اساس طرح کشوری برای ترمیم بودجه دولت در کل کشور یکسری اماکن مازاد جهت جبران کسری بودجه به معرض فروش گذاشته شد، استادیوم امام علی (ع) شهرستان سیرجان هم که امید بسیاری از ورزشکاران و جوانان این خطه می‌باشد با تصمیم مستقیم استانداری در طرح فروش قرار گرفت، اما خوشبختانه طی مکاتبات چند روزه ناصر گل‌محمدی معاون و مشاور مدیرکل و رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان و پیگیرهای امام جمعه شهرستان و نماینده مردم سیرجان، فروش استادیوم امام علی (ع) لغو و از دستور کار خارج شد؛ در آینده‌ای نزدیک طبق قانون ماده 27 به صورت رسمی و اداری استادیوم امام علی (ع) و زمین چمن این ورزشگاه به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت به باشگاه گل‌گهر سیرجان فقط اجاره داده خواهد شد.