پيش از ظهر روز دوشنبه نشست شوراي شهر سيرجان به رياست ابوذر زينلي برگزار شد. در اين نشست ضمن تاسف شورا بابت حمله سگ‌هاي ولگرد به يکي از شهروندان، شورا بررسي اين موضوع را در دستور جلسه قرار داد. ساماندهي سگ‌هاي ولگرد از طرح‌هاي سابق شورا و شهرداري سيرجان است که هنوز به موفقيت کامل نرسيده.
حسن خدامي با اشاره به همين موضوع، برنامه‌ي جدي‌تري را براي کنترل سگ‌هاي ولگرد رها شده در سطح شهر خواستار شد. خدامي با اشاره و تاکيد اسلام بر رعايت حقوق حيوانات، ابتدا خود را از اتهام طرفداري از اعمال خشونت عليه سگها مبرا کرد تا بعد بتواند به انتقاد از افراط و تفريط در موضوع نوع واکنش نسبت به سگ‌ها بپردازد.
او تاکيد کرد که خشونت عليه حيوانات را تاييد نمي‌کند اما قرار هم بر اين نباشد که به نام دفاع از حقوق حيوانات شهري پر از سگ‌هاي ولگرد و ناامن برا شهروندان داشته باشيم. رييس شوراي شهر نيز در تاييد او گفت:علاج واقعه پيش از وقوع بايد کرد.نبايد که  اين سگ‌ها پير يا کودکي را از بين ببرند تا بعد ما بخواهيم به فکر باشيم.
در ادامه  حسن خدامي نيز از مردم خواست تا زباله‌هاي شان را سر موعد مقرر بيرون بگذارند تا سگ‌هاي ولگرد به هواي اينکه در شهر و محله‌اي مسکوني غذا پيدا مي‌شود از بيابان‌هاي اطراف شهر به داخل شهر نيايند. او مثال علامه طباطبايي را زد که اجازه‌ي استفاده از حشره‌کش و سم براي از بين مورچه‌هاي خانه‌اش را نمي‌داده و وقتي اهل خانه از ازدياد حشرات شکايت مي‌کردند مي‌گفت: اين موجودات هم حق زندگي دارند و ما نبايد آنها را از بين ببريم. مي‌خواهيد تکثير نشوند و در خانه نباشند خانه را تميز نگه داريد.
موضوع مورد بررسي ديگر شورا در اين جلسه پيرامون قرارداد حمايت شهرداري از زندانيان بود که چند ماه پس از انعقاد قرارداد تازه نامه‌اش به شورا رسيده است. اعضاي شورا از اين موضوع خشمگين بودند و آن را دور زده شدن شورا توسط شهرداري تلقي مي‌کردند. رييس شوراي شهر با طعنه به همين ماجرا گفت: ما اينجا که دسته‌ي بيل نيستيم.