نقشه‌ی جدید رنگ‌بندی کرونا در کشور، از سوی وزارت بهداشت منتشر شد در این رنگ بندی برخی از شهرستان های استان کرمان در وضعیت زرد، قرمز و نارنجی قرار گرفته‌اند در این میان شهرستان سیرجان با رنگ قرمز پر رنگ (زرشکی) وضعیت بسیار بدتری نسبت به روزهای قبل دارد. دکتر موقری پور؛ سخنگوی ستاد کرونا  سیرجان به خبرنگار سخن تازه گفت: ‌‌‌‌متاسفانه وضعیت سیرجان از قرمز به زرشکی تغییر یافت  وی در ادامه اضافه کرد: براساس آمار تست های مثبت اعلام شده توسط مراکز غربال گری کرونا در سیرجان و مبتلایان بستری در بخش های بیمارستان های دکتر غرضی و امام رضا (ع) در سیرجان و مبتلایان قرنطینه توسط پزشکان متخصص عفونی در منازل، این شهرستان از وضعیت قرمز به زرشکی تغییر رنگ داده است. دکتر موقری پور در ادامه صحبت های خود از همشهریان خواست از تجمعات و مهمانی‌ها خودداری نموده و جهت حضور در اماکن عمومی پروتکل های بهداشتی زدن را رعایت نموده و توصیه اکید به زدن ماسک نموده است.