پنج شنبه, 07 بهمن 1400

شماره 680 مورخ  6 بهمن 1400

تيم فوتبال گل گهر سومين سال حضور خود را در ليگ برتر تجربه مي کند و شايد حالا پس از سال ها مي توان گفت فوتبال گل گهر يکي ازتيم هاي پرهزينه ليگ است که براي کسب سهميه آسيا بسته شده است.
حضور امير قلعه نويي، مربي پر افتخار فوتبال ايران در اين تيم خود گواه اين است که گل گهر سوداي آسيا را دارد.
اين مهم در فصل قبل هم مي توانست رقم بخورد اما باتوجه به حواشي ايجاد شده در اين تيم و به گفته اهالي فن کمبود چند بازيکن تاثير گذار اين مهم به دست نيامد. با نگاهي کارشناسانه به خريدهاي تيم گل گهر در اين فصل مي توان به اين نکته اشاره داشت که مديريت باشگاه گل گهر هرآنچه که کادرفني تيم خواسته را در اختيار گذاشته است.
از درون دروازه که شروع کنيم در فصل قبل «عليرضا حقيقي» با توجه به اينکه يکي از گرانترين خريدهاي گل گهر بود و فصل قبل از حضور در گل گهر در نساجي  بهترين عملکرد را داشت نتوانست انتظارات را براورده کند.
و تيم گل گهر به دنبال «محسن فروزان» رفت، البته در اين باشگاه کسي به اين فکر نرفت که يک دروازه بان که سابقه جام جهاني را دارد چگونه در يک فصل اينقدر شکننده شد! و به نوعي صورت مسئله پاک شد و حقيقي از گل گهر رفت تا «فروزان» در اين فصل با دو مربي دروازه بانان به کار خود ادامه بدهد تا شايد بلايي که بر سر «حقيقي» آمد بر سر فروزان نياييد.
در خط دفاع تيم گل گهر «عليرضا ابراهيمي» يکي از مهره هاي کليدي اين تيم از گل گهر جدا شد و جايگزين اين مدافع «محمدرضا خانزاده» شد.
خانزاده از تيم تراکتور سازي جدا شد تا شايد در گل گهر در تيم قلعه نويي بدرخشد اما به يکباره با آمدن «مسيح زاهدي»، خانزاده به يک نيمکت نشين تبديل شد و اين خود مي تواند يک معضل ديگر براي گل گهر باشد.
به نظر مي رسد با توجه به شرايط کنوني گل گهر که يک مدافع وسط بومي هم در بين بازيکنان خود دارد، «مهران گلزاري» نيز يک نيمکت نشين مي باشد و با توجه به يارگيري در اين پست ها چيزي که ديده مي شود فقدان يک فلسفه ايده ال در تيم بستن و يارگيري است، چرا که با وجود اين مدافعان باز هم ديده شده بازيکناني بازي کرده اند که سال قبل با اين تيم بودند، گويا کادر فني تيم گل گهر «مسيح زاهدي» را بيشتر از مابقي خريدهاي خود قبول دارند و بازي دادن به مابقي بازيکنان فقط بر اساس شرايط موجود در تيم است.
اما در خط هافبک گويا هنوز تيم گل گهر به «عليزاده» و «پورعلي» از همه بيشتر اعتقاد دارد و با توجه به اينکه در نيم فصل دوم فصل قبل فرشيد باقري با هزينه ي بالايي به گل گهر پيوست، اين بازيکن نتوانست انتظارات را برآورده کند و هر زمان که به ميدان آمد در روند تاخير ايجاد کرد و کيفيت تيم پايين آمد حال ماندن اين بازيکن در گل گهر در فصل جديد چه تفسيري دارد کسي نمي داند.
همچنين تيم فوتبال گل گهر دو بازيکن با کيفيت در خط هافبک خود  دارد، «سعيد صادقي» و «نويد عاشوري» دو بازيکن با کيفيت که هر زمان در ترکيب بودند از تيم گل گهر يک تيم با کيفيت ساختند اما آنطور که مشخص است بازيکنان بي کيفيت در بيشتر مواقع به اين بازيکنان ترجيح داده شده اند!
آنطور که در حال حاظر در ترکيب تيم گل گهر ديده مي شود گويا مبلغ قرار داد اين بازيکنان است تا کيفيت آنها!
اما ديگر نکته ي که کارشناسان به آن اشاره داشتند اين بود که گل گهر در فصل قبل به اجبار از «بهنام برزاي» در دفاع راست استفاده مي کردند و براي رفع اين مشکل با خريد «مهدي تيکدري» به دنبال رفع اين معضل بودند اما باز در بازي هاي گذشته ديده شد که «بهنام برزاي» در همين پست بازي مي کند، و همچين دراين چ پست «آقاجان پور، که از مس رفسنجان کنار گذاشته شده به بازي گرفته مي شود و در ادامه «تيکدري» در پست وينگر به کار گرفته مي شود، حال در اين پست مي بينيم «سيد احمدموسوي» هم جديدا به جمع بازيکنان گل گهر اضافه شده است!
در اين تيم دو بازيکن ديگر هم اضافه شدند که يک بازيکن جوان از تيم ملي اميد «حسين نخودکار» که به نظر مي آيد در اين تيم شانس بسيار کمي با اين تفکرات براي بازي دارد. همچنين «شايان مصلح» که در اين هفته ها مجموعا بيست دقيقه هم به ميدان نرفته و اين بازيکن هم گويا براي روزهاي مبادا که در جايي دست مربيان خالي باشد به اين تيم اضافه شده است!
اما نکته نگران کننده گل گهر در حال حاظر مصدوميت «يونس شاکري» و جدايي اجباري «احمد زنده روح» است که کادر فني اين تيم به ارسال هاي «زنده روح» و سرزني «شاکري» دل خوش کرده بود و در آخرين بازي گل گهر اين حلقه مفقوده به وضوح ديده شد. اما بدترين خريد گل گهر که بسيار هم تاکيد بر اين هست که اين بازيکن ثابت شود که با کيفيت است، «مرتضي تبريزي» است که از اين بازيکن فقط يک نام برجايي مانده و هر بازي که به ميدان مي آيد ريتم تيم گل گهر را کند و بي کيفيت مي کند، حال چه دليلي داشته که تبريزي به منشا ترجيح داده شده اين را فقط کادر فني مي دانند.
در ادامه خريدهاي پر سر و صداي گل گهر دو بازيکن خارجي قرار بوده به اين تيم بيايند که اميدواريم اين بازيکنان به مانند بازيکن سال اول حضور گل گهر در ليگ برتر نباشند و بتوانند يک کيفيت خوب از خود نشان بدهند.
اما نکته ي پاياني که بايد به آن اشاره داشت اين است که در گرفتن بازيکنان گل گهر در اين فصل فلسفه دقيق و کارشناسي انجام نشده و کادر فني اين تيم هرآنچه که در بازار بازيکنان بوده را از مديريت خواسته اند و مديريت نيز در اين راستا سنگ تمام گذاشته اند. اما مورد مهمي ديگر كه بايد به ان اذعان داشت كنترل اين همه بازيكن مدعي است كه ايا اين امر امكان پذير است؟ براي گل گهر كه جواب خير است!
در همين راستا هفته گذشته در حين بازي گل گهر با نفت ابادان به هيچ عنوان قرار بر اين نبوده پنالتي بازي را تبريزي بزند اما اين بازيكن خودسرانه پشت اين توپ قرار گرفت و اين موقعيت به هدر رفت.
در همين هفته درگيري محسن فروزان با تنها بازيكن بومي سيرجان مهران گلزاري تمام حدس و گمانه ها را براي گل گهري پر حاشيه به يقين تبديل كرد. حالا گل گهر در اين هفته با كلي بازيكن كنار گذاشته به مصاف استقلال رفت.
با تمام اين تفاسير بايد آيا گل گهر مي تواند با وجود اين همه حاشيه کسب سهميه کند يا خير؟

ضمیمه این شماره