پنج شنبه, 07 بهمن 1400

شماره 680 مورخ  6 بهمن 1400

 اکبر عباسپور، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری سیرجان از نصب پلاکارد و پلمب ۴ واحد صنفی به علت گران فروشی در سیرجان خبر داد و گفت: در جلسه اقدام مشترک تنظیم بازار و تشدید نظارت روزانه و مستمر بازار سیرجان که رؤسای ادارات مرتبط، صنعت،  معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر اعضا  حضور داشتند، در خصوص برخورد قانونی با اصناف متخلف  به ویژه پرونده‌های مرتکب گران‌فروشی هشدار داده شد.
او می‌گوید: واحد‌های صنفی که امروز بنر تخلف را دریافت کردند در گذشته برای چندمین بار  از سوی اداره تعزیزات جریمه شده بودند؛ اما بازهم به گران فروشی خود ادامه می‌دادند و بالاخره با حکم قضایی بعد از اخطار امروز و نصب بنر گران فروشی تعطیل شدند.
به گفته عباسپور واحد‌های صنفی که تخلف آن‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط محرز شده است، با نصب بنر بر سر در آن‌ها به مردم معرفی می‌شوند.
او  گفت: اقدامات نظارتی همچنان به قوت خود باقی است و برای افراد متخلف و خاطی مجازات‌های قانونی پیش بینی شده و انتظار می‌رود شهروندان نیز با حساسیت مضاعف، تخلفات حوزه بازار را به دستگاه‌های متولی گزارش کنند تا در موارد مقتضی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدام عملی بازدانده صورت پذیرد.

ضمیمه این شماره