پنج شنبه, 07 بهمن 1400

شماره 680 مورخ  6 بهمن 1400


سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان از انهدام باند سارقان سابقه‌دار سیم و کابل برق و اماکن خصوصی همراه با کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال خبر داد. وی افزود: در همین رابطه ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی بعدی و زیر نظر گرفتن چند هفته ای افراد و تردد های انجام شده به این کارگاه از سرقتی بودن اموالی که روزانه به این محل وارد و طی روزهای بعد خارج می شد مطمئن و طی عملیاتی با هماهنگی قضایی وارد این کارگاه شدند و ضمن توقیف یک دستگاه خودروی آزرا که صاحب آن در حال تخلیه یک مقدار سیم برق در این کارگاه بود ۳ متهم را دستگیر کردند. سرهنگ رمضان نژاد تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی به انجام ۲۵ مورد سرقت سیم و کابل برق و مخابرات و همچنین ۱۲ مورد سرقت تجهیزات آب رسانی و اماکن خصوصی اعتراف کردند که در ادامه ۲ مالخر مرتبط با این باند نیز شناسایی  و دستگیر شدند .
سرپرست انتظامی سیرجان با اشاره به اعتراف اعضای این باند به ۳۷ فقره سرقت افزود: در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه این ۲ مالخر مقدار زیادی اموال مسروقه شامل سیم و کابل شبکه هوایی انتقال نیرو ، قطعات ترانس برق تجهیزات مخابراتی و تجهیزات آب رسانی و همچنین برخی اقلام و  وسایل منزل که در مجموع بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد قیمت  شدند.

ضمیمه این شماره