پنج شنبه, 16 تیر 1401

شماره 700 مورخ  15 تیر 1401

بررسی و شناسایی باستان‌شناسی بخش زیدآباد شهرستان سیرجان به منظور تکمیل نقشه باستان‌شناسی شهرستان سیرجان در حال انجام است.
مریم صابری (سرپرست هیئت بررسی و شناسایی باستان‌شناسی بخش زیدآباد شهرستان سیرجان در استان کرمان) گفت: استان کرمان در حالی بخش وسیعی از نیمه جنوبی ایران را شامل می‌شود که این منطقه با وجود آثار مهم از دورهای مختلف پیش از تاریخی و تاریخی، تا یک دو دهه پیش سهم ناچیزی از تاریخچه پژوهشهای باستان‌شناسی ایران را به خود اختصاص داده بود. او خاطرنشان‌کرد: اما در دو دهه گذشته رفته رفته پژوهشهای زیادی از جمله بررسی شناسایی و کاوش باستان‌شناسی در این استان انجام و آثار دوره‌های مختلف پیش از تاریخی و تاریخی شناسایی شده است.
این باستان‌شناس افزود: شهرستان سیرجان با توجه به همسایگی با شهرستان نیریز در استان فارس نقش مهمی در تبادل فرهنگی دوره‌های باستان‌شناسی داشته از این رو بررسی این شهرستان با در نظر گرفتن ویژگیهای زمین ریختی، منابع آبی، پوشش گیاهی و جانوری به صورت جامع با شرق استان فارس و همچنین مناطق شرقی استان کرمان، می‌تواند چشم‌انداز خوب و مفیدی از تبادلات فرهنگی و تجاری در اعصار مختلف باستان‌شناسی داشته باشد.
صابری با بیان‌اینکه جوامع انسانی و جغرافیای طبیعی دو عامل عمده‌ای هستند که ساختار چشم‌انداز را تشکیل می‌دهند افزود: تا کنون در این زمینه در منطقه سیرجان و بخش زیدآباد بررسی و تحقیقی به صورت جامع انجام نگرفته است و نیاز به انجام پژوهشی همه جانبه در این منطقه احساس می‌شود. او در پایان با بیان‌اینکه بررسی بخش زیدآباد نخستین فصل از بررسی شناسایی این منطقه به منظور تکمیل نقشه باستان‌شناسی شهرستان سیرجان است که با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در حال انجام است ابراز امیدواری کرد با توجه به بررسی‌های صورت گرفته هر چه زودتر نقشه باستان‌شناسی منطقه کامل شود.

ضمیمه این شماره