مدیر عامل سازمان سیما منظر ‌و فضای سبز شهری سیرجان در گفت‌و‌گو با سخن‌تازه عنوان کرد؛
« پارک 17شهریور» دو سال آبیاری نشده!
اگرچه در آغازِ آمدن کریمی‌پور به شهرداری سیرجان گفته می‌شد که با نگاه ویژه‌ی او به فضای سبز شهری و محیط زیستی بودن وی، تحولی در این بخش در سیرجان اتفاق خواهد افتاد و اگرچه شهردار جدید از همان آغاز در شورای شهر انتقادهایی جدی را متوجه مدیریت وقت سازمان سیمامنظر و پارک‌ها و فضای سبز سیرجان دانست اما حالا با گذشت چندین ماه از آمدن کریمی‌پور، همان انتقادهای سابق به کارنامه‌ی شهرداری و سازمان پارک‌ها و سیما منظر در دوران وی نیز تکرار می‌شود.
کریمی‌پور در همان ابتدای کارش ترجیح داد مدیر سازمان فضای سبز در دوران سروش‌نیا را در سمت خود ابقا نکند زیرا  به طور علنی در شورای شهر عملکرد او را غیرقابل دفاع دانسته بود. اینگونه شد که شهردار ترجیح داد رسول پورمهدی را بر ریاست صندلی مدیریت کنونی سازمان سیمامنظر، پارک‌ها و فضای سبز شهرداری سیرجان بنشاند. سازمانی که کارنامه‌اش به طور مستقیم با ریه‌های شهرمان  و زیبایی سیرجان ارتباط دارد.
با شدت گرفتن برخی انتقادها درباره زیباسازی شهر و شرایط فضای سبز و وسایل پارک‌ها و مشکلاتی مثل تعطیلی شهربازی با پورمهدی؛ مدیر عامل سیما منظر و فضای سبز شهرداری  به گفت و گو نشستیم.

 گزارش‌هایی مردمی به دست ما رسیده که بعضی از هنرمندان در ماجرای اجرای طرح‌های خیابان گلیم، هنوز دستمزدشان را نگرفته‌اند و از این منظر از سازمان پارک‌ها گله دارند؟!
لازم می‌دانم راجع به کارهایی که در خیابان گلیم از پیش از نوروز و در ایام نوروز انجام شد گزارش کاملی بدهم.  هر طرح و جشنواره‌ای که خواستیم در این خیابان انجام بدهیم اول از هنرمندان شهرستان دعوت کردیم و از دوستان خواستیم در نشست‌های تخصصی پیشنهادهای خودشان را برای خیابانی که نام گلیم جهانی سیرجان را یدک می‌کشد، ارائه بدهند. بزرگواران هنرمند شهرمان هم نسبت به دغدغه‌ای که برای شهر و لطفی که به مجموعه ‌شهرداری داشتند، قبول زحمت کردند و در تمامی جلسات ما که حدود 6 جلسه بود حضور به هم رساندند. از تک تک آن‌ها قدردانی می‌کنم.  پس از این جلسات کارشناسی با حضور هنرمندان شهرمان، خروجی آن شد که چند جشنواره و یک طرح گلیم در گذر گلیم ایجاد بشود. جشنواره‌های چندگانه یکی سبزه‌های نوورزی بود و یکی دیگر جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی و دیگری جشنواره گنجشک‌های رنگی. طرح گلیمی هم بود که  هنرمندان خلق اثر کردند و طرح یک گلیم را در کف خیابان ایجاد کردند. سپس به حسب وظیفه در اختتامیه هدیه نقدی و لوح تقدیری به هنرمندانی که در این سه جشنواره شرکت کرده بودند، اهدا شد. جدای از این هزینه پرداخت اون طرح گلیم هم به هنرمندان خوب شهرمان پرداخت شد.

 برنامه‌تان برای شهربازی چیست؟ می‌دانید که مردم خواستار بازگشایی هستند. به هرحال پس از دو سال کرونا و قرنطینه، صبر بچه‌ها سرآمده و با آغاز فصل گرم و فراغت توقع دارند این تفرجگاه دایر باشد.
شهربازی که قرار است به ابتدای جاده کرمان منتقل بشود و قراردادهایش هم بسته و نوشته شده است و این روند دو سال طول می‌کشد.

 این روند دوساله می‌توانست در دوران کرونا اتفاق بیفتد. کما اینکه بهتر نبود تا راه اندازی شهربازی جدید، این شهربازی فعال باشد؟
شهربازی وسایلش قدیمی و فرتوت است. تازه اگر فرسوده هم نبودند استانداردهای وسایل بازی‌اش مربوط به دهه هفتاد است. شهردار برایش جان بچه‌ها در اولویت اول قرار دارد. نمی‌خواهد چنین ریسکی کند. برنامه‌اش برای ایجاد شهربازی در سیرجان به سبک شهربازی‌های خوب و بزگ کلانشهرهاست.

 شهرداری چه طرحی برای مکان فعلی شهربازی دارد؟
اینجا قرار است یک تفرجگاه باشد. کاربری فضای سبزش حفظ می‌شود و مکانی برای باغ‌گردی و رستوارن رفتن مردم.

 چرا در این مدت سازمان شما به تجهیز پارک‌ها نمی‌پردازد تا دست کم در این مدت راه‌اندازی شهربازی جدید، پارک‌ها بار نیاز روانی بچه‌ها به بازی را به دوش بکشند. چرا وسایل بازی پارک‌ها این قدر خراب و فرسوده است؟
من حاضرم با شما یکی یکی پارک‌های اصلی شهر برویم و ببینم که در این چندماهه وسایل بازی‌شان تجهیز شده و بهشان رسیدگی شده است. چطور می‌گویید وسایل‌شان خراب است؟

 من هم به شما نشانی پارک‌هایی را می‌دهم که مثلا سه سال است سرسره‌هایشان شکسته و تاب‌هایشان خراب است و اصلاًً ضرورتی احساس نشده که دوباره تجهیز بشوند.
به هرحال دوسال گذشته کرونا موجب شده بود اکثر این مکان‌های عمومی تعطیل باشند. سازمان پارک‌ها هم در دوسال گذشته نوسازی وسایل بازی را در دستور کار نداشت. ستاد کرونا خواهان تعطیلی این مکان‌ها بود. تازه حالا محدودیت‌ها برداشته شده و امیدوارم تا همیشه چنین باشد اما ما آن قدر باید بدویم که این فرسودگی وسایل بازی را در این دو سال جبران کنیم. به هرحال آفتاب خوردگی سرسره‌ها و فرسایش‌های طبیعی و انسانی تعطیل نشده بوده و ما را کمی عقب انداخته.

 درباره رسیدگی و نگهداری از فضای سبز نیز شهروندان انتقادهایی دارند. مثل اینکه چرا در بعضی فضاهای سبز، شیر آب آن قدر باز می‌ماند که خیابان و کوچه را آب برمی‌دارد. آن هم در این بی‌آبی.
کم این اتفاق می‌افتد و وقتی می‌افتد، معمولا تا مامور ما برای رسیدگی و رفع عیب در محل حاضر می‌شود، آب به محیط اطراف فضای سبز نفوذ کرده است. اما ماموران سعی می‌کنند زود خود را به محل گزارش شده، برسانند.

 از طرف دیگر به نظر می‌رسد در نقطه‌ی مقابل برخی پارک‌ها مثل پارک فردوس(17 شهریور سابق) دچار بی‌آبی شدید هستند و درختانشان در حال خشک شدن است! چرا رسیدگی نمی‌شود؟
پارک 17 شهریور را با شما موافقم. این پارک دو سال بود که آب نخورده بود.

 یعنی در دوران مدیر قبلی این کاهلی اتفاق افتاده. چرا؟!
من کاری به گذشته و کارنامه دیگران ندارم. به هرحال ممکن است بحث کمبود بودجه بوده یا مشکلات دیگر. در گذشته بخشی از پارک سیستم آبیاری قطره‌ای داشته اما بخش زیادی از این پارک هم پوشش قطره ای‌اش فرسوده شده بوده و پارک به طور کامل آبیاری نشده. درحال حاضر برای جبران تنش آبی داریم این پارک را غرقابی آبیاری می‌کنیم.

 چگونه؟
سابق بر این پارک 17شهریور از لوله‌ای تغذیه می‌شود که متصل به موتور پمپ پارک دیگری است. مسیر این لوله قطع شده بود. به تازگی مسیر لوله احیا شده و دو هفته است که این پارک به توصیه کارشناسان مرتب دارد آبیاری می‌شود تا از تنش آبی بگذرد.