جمعه, 21 مرداد 1401

شماره 705 مورخ  19 مرداد 1401

آغاز نصب دستگاه کارت‌خوان هوشمند در ۱۸۰۰ نانوایی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در حاشیه رونمایی از دستگاه کارخوان هوشمند گفت: در راستای هوشمندسازی یارانه نان در استان کرمان از امروز نصب دستگاه کارت‌خوان هوشمند در ۱۸۰۰ نانوایی این استان آغاز شد.مهرابی عنوان کرد: در سطح استان ۲۴۰۰ نانوایی وجود دارد که به مرور تمامی آنها به دستگاه‌های کارت خوان هوشمند مجهز می‌شوند.
وی افزود: در این طرح در قیمت نان هیچ تغییری رخ نخواهد داد و نان با همان قیمت قبلی عرضه خواهد شد، همچنین پروسه خرید نان برای مردم ساده‌سازی شده و هیچ محدودیتی به لحاظ تعداد خرید وجود نخواهد داشت.

ضمیمه این شماره