سه شنبه, 09 خرداد 1402

شماره 742 مورخ 3 خرداد 1402


 معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، اول تیرماه را پایان مهلت مراجعۀ اتباع غیرمجاز برای سرشماری اعلام کرد و گفت: «پس از این تاریخ، حضور کسانی که به دفاتر ما مراجعه نکرده‌اند غیرقانونی است و به سرعت از کشور اخراج می‌شوند و در صورت تکرار با آن‌ها برخورد قضایی خواهد شد».به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا سراسری، مجید میراحمدی 29 خردادماه دربارۀ آخرین وضعیت طرح سرشماری اتباع افغانستانی گفت: «طرح سرشماری اتباع افغانستانی از اردیبهشت امسال آغاز شد که مورد استقبال اتباع قرار گرفت و تاکنون ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار اتباع غیرمجاز خود را معرفی کردند».معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور افزود: «مشخصات یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها دریافت و مدارک کافی اخذ شد و بقیه هم در نوبت‌دهی قرار گرفتند».میراحمدی پایان مهلت مراجعۀ اتباع غیرمجاز برای طرح سرشماری را اول تیرماه اعلام کرد و گفت: «بعد از اول تیرماه مهلت دیگر تمدید نمی‌شود چون قبلا یک بار تمدید شده است».

ضمیمه این شماره