شنبه, 15 بهمن 1401

شماره 729 مورخ  12 بهمن 1401

هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌‌فرهنگی ناملموس یونسکو از امروز آغاز به کار می‌کند و قرار است شش میراث ناملموس ایران که پروندۀ آن‌ها مشترک با کشورهای دیگر تهیه شده است، به بررسی و رأی گذاشته شود.
علی دارابی، معاون میراث‌فرهنگی کشور دربارۀ این پرونده‌ها توضیح داد: «در این نشست، شش پروندۀ «هنر سوزن‌دوزی ترکمن»، «هنرساختن و نواختن عود»، «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی»، «یلدا/ چله»، «جشن مهرگان» و «مهارت سنتی ساختن و نواختن رباب» از کشورمان برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد».
وی افزود: «با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی یونسکو برای ارسال پرونده‌ها، هر کشور عضو، هر دو سال یک‌بار فقط یک سهمیۀ ملی برای ثبت جهانی دارد که سهمیۀ کشورمان در سال گذشته به پروندۀ «هنر خوشنویسی» اختصاص داده شد. با توجه به این‌که امسال سهمیه نداشتیم، تهیه و تدوین شش پرونده به شکل مشترک با تعدادی از کشورها به‌منظور استفاده از سهمیۀ آن‌ها، در دستور کار قرار گرفت. ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که حداقل سه پرونده از شرایط مطلوب‌تری برخوردارند».دارابی با بیان این‌که هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در شهر رباط مراکش ۶ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود، یادآور شد: «تاکنون ۱۷ عنصر میراث‌ فرهنگی ناملموس از کشورمان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است».
ایران پیش‌تر پرونده‌های «مهارت ساختن و نواختن عود»، به صورت مشترک با کشور سوریه و «جشن مهرگان» به شکل مشترک با تاجیکستان را به یونسکو فرستاده بود که به دلیل نیاز به اصلاح ریفر شد. برخی کارشناسان مطلع از دلایل پذیرفته نشدن پرونده «عود» گفته بودند: تهیه این پرونده با مشارکت سوریه و بدون در نظر گرفتن دیگر کشورهای عربی که عود در آن‌ها رواج دارد، اقدامی خطا بود. این پرونده توسط کسانی تهیه شد که پرونده کمانچه را تهیه کرده بودند. این‌که پرونده کمانچه از نظر کارشناسی، پرونده موفقی بود و در فهرست یونسکو ثبت شد و به همین دلیل هم انتظار می‌رفت که عود نیز در فهرست ناملموس یونسکو جهانی شود.
ایران همچنین پرونده «یلدا» را قبلاً به یونسکو فرستاده بود که دلیل محدود شدن آن به جغرافیا و گستره فرهنگ ملی ایران، پذیرفته نشد و در نهایت، این پرونده با عنوان «یلدا یا چله» از سوی افغانستان با همکاری ایران ارائه شده است.

ضمیمه این شماره