چهارشنبه, 09 اسفند 1402

شماره 780 مورخ 2 اسفند 1402

گزارشی پیرامون کودکان متکدی و والدین بی مسوولیت:   
تکدی‌گری؛ معضل بی‌پایان فرهنگ اجتماعی

امروزه تکدي‌گري يکي از معضلات جامعه شناخته مي‌شود که آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به اجتماع وارد مي‌کند و از مهمترين عوامل رشد تکدي‌گري: فقر مالي، نبود آموزش حقوق شهروندي و عدم توجه به مشاغل خانگي است.
شيوه‌هاي گدايي گرچه متعددند اما همه از يک اصل تبعيت مي‌کنند و آن تلاش براي کسب پول بيشتر است؛ «به هر طريق ممکن».
 گاه همراه گدايان کودکان خردسال و معصومي را مشاهده مي‌کنيم که بر اثر قرص‌هاي خواب آور و انواع مخدر، معمولاً بيحال و خواب آلوده، با لباسهاي کثيف و پاره و کهنه، يا بر روي سنگ فرش‌هاي خيابان‌ها و پياده‌روها دراز کشيده‌اند و يا بر پشت زنان و مرداني که براي گدايي در سر چهارراه‌ها و در بين اتومبيل‌ها پرسه مي‌زنند، به خواب رفته‌اند. کودکاني که در نخستين سال‌هاي عمر به جاي بازي‌هاي کودکانه، گدايي را تجربه مي‌کنند  اين کودکان بعد از رسيدن به سن حدوداً هفت سالگي که سن آغاز گدايي به شيوه حرفه‌اي مي‌باشد، اين شغل را مستقلاً ادامه داده خودکفا مي‌شوند.
 سيرجان که پر از گدا شده
 سر هر چهارراه که مي‌روي يا در هر پياده‌رو يکي دست تکدي به سمت خودت يا ماشينت دراز مي‌کند. تازه به اين‌ها اضافه نکنيم کودکان کار را که شغل کاذبشان به خودي خود نوعي تکديگري به شمار مي‌آيد.
گرچه مردم هم در اين ماجرا بي‌تقصير نيستند.  اين مردم‌اند که گداها را عادت  بي‌عاري و گدايي مي‌دهند و به گداهايي که سالم هستند و با يک کودک خردسال پول مفت و مجاني مي‌دهند.
خانم گدايي که در کنار عابر بانک يکي از خيابان‌هاي شلوغ شهر  نشسته  و گدايي مي‌کند مغازه‌داران آن خيابان که از دست کودک خردسالش به ستوه آمده اند از اورژانس اجتماعي کمک مي‌خواهند ولي متاسفانه بعد چند بار تماس فقط با آن خانم صحبت کرده و باز هم همچنان وي در همان مکان گدايي مي کند و کودک سه ساله اش مخل آسايش مغازه‌داران است در حالي که اين فرد در سلامت جسمي کامل است و دنبال هيچ کار و حرفه‌اي نمي رود.
آن طرف‌تر و سر چهارراه بعدي دختري ايستاده و به ماشين‌ها نزديک مي‌شود و با زدن انگشت به شيشه ماشين‌‌ها از راننده‌ها پول مي‌خواهد.
چهارراه بعدي پسرکي با لباس‌ها و کفش پاره  اما با چهره‌اي خندان درخواست کمک دارد. چند پسرک ديگر همراهش هستند و براي خودروهاي پشت چراغ متوقف شده اسفند نطلبيده دود مي‌کنند!
در جايي ديگر چند خانم بچه بغل که تشخيص بومي بودن و بومي نبودن شان سخت شده گدايي مي‌کنند گرچه از روي لباس و لهجه مي‌شود حدس زد که  از شهرهاي ديگر آمده‌اند و ماندگار شده‌اند.
 اين معضلات و مشکلات بزرگ سيرجان که همیاری نهادهایی همچون اداره بهزيستي، اورژانس اجتماعي، مرکز بهداشت، نيروي انتظامي، شهرداری و... را می طلبد.
 شناسايي کودکان متکدي
در همين راستا اداره بهزيستي سيرجان اقدام به شناسايي متکديان و کودکان آنها نموده و در اقدامي کودک 4 ساله‌اي که به همراه يک زن در چهار راه مکي آباد سيرجان تکدي‌گري مي‌کرد را با حکم قضايي به مرکز مداخلات اجتماعي منتقل شد.
بردستاني، سرپرست اداره بهزيستي سيرجان گفت: بر اساس گزارشات مردمي کارشناسان بهزيستي با مراجعه به اين چهارراه اقدامات اوليه را جهت شناسايي محل زندگي و تذکر لازم به مادر اين کودک انجام دادند.
وي گفت: مادر اين کودک دچار اعتياد مي باشد و از کودک براي تکدي‌گري استفاده مي‌کرد، متاسفانه پس از چند روز مجدد گزارشي مبني بر تکدي‌گري مجدد اين کودک دريافت شد و مشاهده شد که زني که همراه کودک است تغيير کرده و پس از تحقيقات مشخص شد مادر اين کودک اقدام به اجاره وي به شخص جديد کرده است که اين بار با حکم قضايي کودک به مرکز مداخلات اجتماعي منتقل شد.
بردستاني اظهارداشت: اين کودک چهار ساله از مرکز مداخلات اجتماعي به مرکز نگهداري کودکان سه تا 6 ساله بهزيستي سيرجان منتقل شد تا دادستان و مراکز مراجع قضايي درباره اين موضوع تعيين تکليف کنند و همچنين از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه بهزيستي را در جريان قرار دهند.
سرپرست اداره بهزيستي شهرستان سيرجان بيان کرد: پيشنهاد ما اين است که مادر به کمپ ترک اعتياد منتقل و بررسي‌هاي مددکاري از خانواده او انجام شود و درصورت اصلاح شرايط مادر طي چند ماه آينده فرزند به خانواده باز گردد که تصميم برعهده مقام قضايي است.
بردستاني تاکيد کرد: البته ارتباط با ساير بستگان مادر اين کودک نيز از سوي بهزيستي برقرار مي‌شود و در صورتي که از ميان ساير بستگان کودک فردي صلاحيت داشته باشد مي‌توانيم پيشنهاد دهيم که فرزند تحويل آن خانواده شود.
مردم به متکدیان پول ندهند
سرپرست اداره بهزيستي شهرستان سيرجان بيان کرد: از مردم مي‌خواهيم پول نقد به تکديگران و کودکان سر چهارراه‌ها ندهند چون طبق بررسي‌هاي بهزيستي هر چه بيشتر مردم پول به تکدي‌گران بدهند به همان ميزان تعداد کودکان بيشتري نيز براي عمل تکدي‌گري اجاره داده مي‌شوند و اين در حالي‌ست که اين پول‌ها در راه اعتياد و خريد مواد مخدر هزينه مي‌شود.
وي گفت: مردم مي‌توانند با مشاهده کودکاني که بعضا سر چهارراه‌ها هستند به آنان به جاي پول، بسته‌هاي آموزشي، کتاب قصه، مواد خوراکي سالم و بهداشتي بدهند زيرا جمع کردن اين موضوع و پاک کردن مساله استفاده از کودکان براي تکديگري به اين راحتي نيست.
بردستاني اشاره کرد: بسياري از کودکان سر چهارراهها، اتباع بيگانه و از کشورهاي افغانستان و پاکستان هستند که در اين زمينه اداره اتباع بايد پاي کار بيايد و به وضعيت اين خانواده‌هاي که فاقد مدارک اقداماتي هستند هرچه سريعتر رسيدگي کند.
تماس با اورژانس اجتماعي
وي تاکيد کرد: مردم در صورت مشاهده کودکاني که براي تکديگري در سر چهارراه‌ها هستند با شماره 123 اورژانس اجتماعي بهزيستي تماس بگيرند.
سرپرست اداره بهزيستي شهرستان سيرجان ادامه داد: جمع آوري متکديان در سطح شهر جزو وظايف اورژانس اجتماعي نيست و اولويت اين مجموعه تنها کودکان خردسال است.

ضمیمه این شماره