شنبه, 25 فروردين 1403

شماره 785 مورخ  21 فروردین 1403

به بهانه برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در سیرجان

تا باد چنین بادا

دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در سیرجان به همت شرکت گل‌گهر برگزار شد و آن قدر اتفاق خوبی بود که بهانه‌ای برای نرفتن رسانه‌ها به سراغ آن به عنوان یک سوژه باشد. آخر ما رسانه‌ها نیز به فراخور فضای غالب، عادت کرده‌ایم فقط نقص‌ها را پررنگ کنیم. همین نمایشگاه هم اگر ایراد داشت، حتما گزارشی از آن تهیه می‌کردیم. اما به راستی دعوت از ۱۱۹ ناشر درجه یک کشور با ۱۲ هزار جلد کتاب در حوزه‌های مختلف و ارایه تازه‌ترین آثار همراه با تخفیف برای حضور در شهر سیرجان تا جایی اهمیت دارد که نباید از کنار آن گذشت و حتا اگر عیب و نقصی دید، آن را ندید گرفت تا برگزار کننده دلسرد نشود و هرسال بهتر از پارسال به کارش ادامه بدهد.
گل‌گهر چند سالی هست که به خاطر حضور نیروهای بومی در سطح مدیریت و روابط عمومی ، ثابت کرده که دل در گرو پیشرفت فرهنگی سیرجان دارد. چیزی که در عمل دغدغه‌ی مدیران غیربومی دیگر شرکت‌ها نیست چنانچه سابق بر این دغدغه‌ی مدیران غیربومی خود گل‌گهر هم نبود.
چه بسیار شرکت‌های بزرگ که نه تنها از قبل ثروتی که در سیرجان کسب می‌کنند، کاری برای شهر ما نمی‌کنند که حتا وقتی تحت فشار افکار عمومی ناچار و مجبور  به مشارکت در کاری زیرساختی و فرهنگی می‌شوند، در عمل به آن پشت پا می‌زنند و کاری انجام نمی‌دهند.
در مقابل گل‌گهر در این چند سال از مرمت اصولی خانه‌ی تاریخی صدرزاده تا حمایت از انواع برنامه‌های آموزشی و هنری و بازسازی تک  سینمای شهر، هیچ وقت پشت فرهنگ سیرجان را خالی نگذاشته است و کاش دوباره با فراموش کردن کارهای احساسی برخی هنرمندان، پای قرارداد مرمت تنها تالار استاندارد اجرای تیاتر هم حاضر می‌شد تا بار دیگر نشان دهد چشمداشتی به سالن تیاتر هنرمندان ندارد و دغدغه اش پبشرفت شهر است. تغییر رویه نسبت به سال‌های دور در گل‌گهر از آنجا مشهود است که خود این شرکت قبلا و در دوران تسلط غیربومی‌ها اگر میزان مراسمی فرهنگی هم بود ، آن را فقط ویژه ساکنان شهرک خودش برگزار می‌کرد و در واقع شهروندان سیرجان را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده بود! رویه‌ای که با ورود بچه‌های بزرگ‌شده ی خود سیرجان به این شرکت، تغییر کرد و نگاه‌ها روشن‌بین‌تر شد تا تعهدی نسبت به سیرجان به وجود بیاید. تعهدی که از داشتن حس تعلق به سیرجان سرچشمه می‌گیرد و این خیلی مهم است.
نمایشگاه کتاب اخیر نیز همه‌ی کتابخوان‌های سیرجانی را ذوق‌زده کرده بود و اگر علاقمند کتاب باشی و فرق کتاب خوب از بد را تشخیص بدهی، معنای این ذوق‌زدگی را نیک درمیابی چناچه مردم سیرجان هم در استقبال بی‌نظیرشان از این نمایشگاه دریافتند و نشان دادند چقدر تشنه‌ی چنین کارهای فرهنگی‌ئی هستند و چقدر شهر ما نیازمند تداوم این حرکت‌هاست. تا باد چنین بادا...

ضمیمه این شماره