چهارشنبه, 27 تیر 1403

شماره 797 مورخ   20 تیر 1403فردای‌کرمان: رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور گفت: «تلاش می‌کنیم از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی وزارتخانه اعتبار طرح جامع گردشگری لوت را تامین کنیم».
مصطفی ده‌پهلوان در جمع خبرنگاران جیرفت اظهار کرد: «طرح جامع گردشگری می‌تواند موضوع میراث طبیعی لوت را مدیریت کند، نهایت درآمدزایی را داشته باشد و مشکلات آن رفع شود».
وی یادآور شد: «لوت یک سرمایۀ بزرگ در استان کرمان است که به‌درستی نتوانستیم از آن بهره‌برداری کنیم».
ده‌پهلوان افزود: «استان باید بتواند مسیر گردشگری برای شهداد راه‌اندازی کند ما هم محتوای علمی آن را آماده کنیم تا برای عید گردشگرانی که به کویر می‌آیند با یافته‌ها و تاریخچۀ شهداد آشنا شوند».
وی ادامه داد: «میراث کشاورزی پنج هزار ساله در آنجا وجود داشته است که بسیاری با آن آشنا نیستند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، ده‌پهلوان همچنین با اشاره به سفر خود به بم اضافه کرد: «محوطۀ شهر باستانی در بم زیر خاک مانده و در نَرماشیر هم تصویب نشدن عرصه و حریم آن، خود مشکلی است».
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی افزود: «البته محوطه‌های زیادی از این دست در استان وجود دارد و کمک خواهیم کرد عرصه و حریم این محوطه‌ها با کمترین معارض برای مردم و روستاییان مصوب شود تا در آینده اگر تجاوزی به این محوطه‌ها شد دست میراث برای دفاع از حرایم باز باشد».
وی با بیان اینکه در مورد کُنارصندل هم این موضوع وجود دارد و باید هر چه زودتر حل شود ادامه داد: «در تعیین عرصه و حریم کنارصندل و محطوط آباد نباید مانع معیشت مردم شویم؛ اگر روستایی روی عرصه قرار گرفته باید در وضعیت موجود تثبیت شود و زمین‌ها در عوض برای روستاییان داده شود تا توسعه در آن سمت رخ ندهد».
ده‌پهلوان تاکید کرد: «معتقدیم اینها سرمایه‌های کشور و هویت ماست، اگر درست حفاظت نکنیم در آینده مورد سرزنش فرزندان خود قرار می‌گیریم».
وی اضافه کرد: «کاوش‌هایی در ارگ بم نیاز است که باید سال‌های قبل رخ می‌داد که اتفاق نیافتاد و تصمیم گرفتیم در بخشی از کاوش‌ها پژوهشگاه کمک کند».

ضمیمه این شماره